Sotho

From ESAACH

Jump to: navigation, search

A selected bibliography follows of South African literature written in Sotho, as well as literary studies that pertain to Sotho literature. The arrangement is chronological, with the author as the point of entry. An alphabetical arrangement of authors is provided for each year of publication. Where authorship is unavailable, the work is chronologically sequenced with the year of publication as the point of entry. Where the year of publication is unavailable, the work is recorded as 'n.d.' (no date), and listed at the end of the chronological sequence in the bibliography.

1839 Missionaries' translations of Mark and John in Southern Sotho printed.

 • 1845 First complete Sotho version of the New Testament.
 • 1850 Lenqosana la Lesuto.
 • Mabille, Reverend 1872 Leeto la Mokreste.
 • 1878 The complete Bible translated into Southern Sotho.
 • Sekese, Azariele M. 1893 Mekhoa ea Basotho le maele le litsomo.
 • Mofolo, Thomas Mopoku 1907 Moeti oa bochabela.
 • Motsamai, Edward 1907 Majoe a mahlano a molatsoana.
 • Jacotett, Rev. E. 1909 Litsomo tsa Basotho.
 • Mofolo, Thomas Mopoku 1910 Pitseng.
 • Segoete, Everitt Lechesa 1910 Monono ke moholi, ke mouoane.
 • Mangoaela, Zakea D. 1911 Tsoelo-pele ea Lesotho.
 • Motsamai, Edward 1912 Mehla ea malimo .
 • Segoete, Everitt Lechesa 1913 Moea oa bolisa.
 • Segoete, Everitt Lechesa 1913 Raphepheng.
 • Mangoaela, Zakea D. 1921 Lithoko tsa marena a Basotho.
 • Mofolo, Thomas Mopoku 1925 Chaka.
 • Motsamai, Edward 1925 Kereke.
 • Sekese, Azariele M. 1928 Bukana ea tsomo tsa pitso ea linonyana le tseko ea Sefofu le Seritsa.
 • Sechefo, Justinus 1930 Molia oa la Morena e Moholo la ho ea England 1919.
 • Bereng, David Cranmer Theko 1931 Lithothokiso tsa Moshoeshoe le tse ling.
 • 1931July 30 Times Literary Supplement A Basuto novel.
 • Phala, D.M. 1935 Kxomo 'a thswa: maino a dikxosi le a bakxoma.
 • 1937 Bibliography of Southern Sotho Christian literature.
 • Franz, G.H. 1938 Thellenyane.
 • Schwellnus, G. 1938 Lethabo la Bosego bja Morena.
 • Mofokeng, Twentyman M. 1939 Sek' hona sa Joala.
 • Lerotholi, George 1940 Lithoko tsa morena e moholo Seeiso Griffith.
 • Motsamai, Edward 1942 Morena Moshoeshoe mar'a Mokhachane.
 • Nqheku, Albert 1942 Arola 'naheng ea Maburu.
 • Selane, Adam J. 1942 Letlolo la Mosotho.
 • Matlala, E.K.K. 1943 Mengwalo.
 • Moikangoa, C.R. 1943 Sebogoli sa Ntsoana-tsatsi.
 • Nqheku, Albert 1944 Lilahloane (2d ed.).
 • Khabele, Elliot S. 1945 Ma-Afrika Gauteng.
 • Mopeli-Paulus, A.S. 1945 Ho tsamaea ke ho bona: lithothokiso.
 • Ramaila, E.M. 1945 Tsa bophelo bja Moruti Abraham Serote 1865-1930.
 • 1946 Congolene Nazimbali.
 • 1946 Simson le Delila.
 • 1946 Joseph, Morati wa Bana.
 • 1946 Mafuta o ya Sekolong.
 • Boerop, L.J. 1946 Doea o ya kxolexong.
 • Matlosa, Sylvanus 1946 Molahleli.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1946 'Musa Pelo.
 • Thabana, Morena 1946 Setsoto.
 • Khaketla, Bennet Makalo 1947 Moshoeshoe le baruti.
 • Mocoangcoeng, J.G. 1947 Tseleng ea bophelo le lithothokiso tse ncha.
 • Matlala, E.K.K. 1948 Serogole.
 • Ngoepe, J.D. Noko 1948 Maaka xa se Makhura.
 • Sentso, Dyke 1948 Matlakala.
 • 1949 Bosego bjo Bokgetwa.
 • Matselesele, R.L. 1949 Litabe tsa Taona.
 • Tsosane, W.L.N. 1949 Metla-khola.
 • Bereng, David Cranmer Theko 1950 Lithothokiso tsa Moshoeshoe.
 • Matlosa, Sylvanus 1950 Molahlehi.
 • Mohapeloa, M.D. 1950 Letlole la lithoko tsa Sesotho.
 • Mopeli-Paulus, A.S. 1950 Lilahloane oa batho.
 • Mopeli-Paulus, A.S. 1950 Liretlo.
 • Motlamelle, M.P. 1950 Ngaka ea Mosotho.
 • Motsatse, R.L. 1950 Khopotso ea Bongoana.
 • 1951 Moeti oa Bochabela.
 • 1951 Pitseng.
 • 1951 Taukobong.
 • Chaane, J.D. 1951 Pitso ea makhulo.
 • Gugushe, B.T.N. 1951 Naleli ea Meso.
 • Khaketla, Bennet Makalo 1951 Meokho ea Thabo.
 • Machobane, James J. 1951 Mahaheng a Matso.
 • Mokorosi, E.S. 1951 Bolebali.
 • Muller, Eerw. 1951 Ditlamane le Dithuto.
 • Poola, M. 1951 Matsetsele.
 • Ragoboya, U.N. Shai 1951 Moalosi Moreta Bapedi.
 • Tladi, S.S. 1951 Mehla ea Boholo-holo.
 • Kgatle, Isaac Paul 1952 Se weleng Dilo Godimo.
 • Mapetla, Joase 1952 Liphoofolo, Linonyana, Litaola le Lithoko tsa tsona.
 • Mothibi, I. 1952 Moririkholo le letsomo tse ling.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1952 Masoabi, ngoan'a Mosotho 'a kajeno.
 • Mofokeng, Sophonia Machebe 1952? Senkatana.
 • 1953 Sello sa tonki le Pere.
 • 1953 Tsiri.
 • 1953 Tsakata.
 • Kgatle, Isaac Paul 1953 Nkgekgetane.
 • Mamogoba, P. 1953 Leduleputswa.
 • Mocoangcoeng, J.G. 1953 Meqoqo ea phirimana.
 • Moloisie, Reg. B.L. 1953 Kgopotso.
 • Ramaila, E.M. 1953 Taukobong.
 • Sehlodimela, Moses M. 1953 Tsa Mabane.
 • 1954 Senate, shoeshoe 'a Moshoeshoe.
 • 1954 Ramasoabi le Potso.
 • 1954 Mphatlalatsane.
 • Breed, J. 1954 `n Oorsig oor die moderne Noord-Sotho-letterkunde tot 1954 (met spesiale verwysing na die tradisionele letterkunde).
 • Khaketla, Bennet Makalo 1954 Lipshamate.
 • Khaketla, Bennet Makalo 1954 Tholoana tsa Sethupu.
 • Khaketla, Ntseliseng 'Masechele 1954 Mosali eo u 'neiling Eena.
 • Lerotholi, George 1954 Lithoko tsa motlotlehi Moshoeshoe II.
 • Make, H.M. Itsweni 1954 Mokgelekgetha.
 • Mangoaela, Zakea D. 1954 Har'a libatana le linyamatsane.
 • Manyeli, Gabriel C. 1954 Liapola tsa Gauda.
 • Mofokeng, Sophonia Machebe 1954 Leetong.
 • Mohapeloa, J.M. 1954 Mosikong oa thabana ea Borato.
 • Ntsala, Mackenzie 1954 Sekhukhuni se bonoa ke sebataladi.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1954 Bana ba Roma.
 • Phatudi, E.M. 1954 Thaka ye Kgwadi.
 • Ramaila, E.M. 1954 Molomatsebe.
 • Sehlodimela, Moses M. 1954 Bala o tsebe.
 • Tsiu, Alf. K. 1954 Lipapali le Lithothokiso tsa Basotho.
 • Mofokeng, Sophonia Machebe 1954(n.d.) Pelong ea ka.
 • Jankie, H.E. 1955 Lithoko tsa Makoloane.
 • Madiba, Moses J.S. 1955 Nkotsana; khudu ga e lahle legapi la yona.
 • Maile, M.L. 1955 Ngoanana ha a botsa Telejane.
 • Majara, Simon 1955 O sentse linako.
 • Majara, Simon 1955 'Makotulo.
 • Rakoma, J.R.D. 1955 Mathakgoleng ga bo Hlogokgolo.
 • Ratau, J.K. 1955 Khirimpana.
 • Segoete, Everitt Lechesa 1955 Monono.
 • Sekese, Azariele M. 1955 Pitso ea linonyana.
 • Bernard, Huss 1956 Temo har'a ba batso ba S. Afrika.
 • Khaas, J.H. 1956 Kgungwane le direto tse dingwe.
 • Lebakeng, D.P. 1956 Sekoting sa lihele.
 • Phalane, Alfred M. 1956 Montangtang.
 • Ramaila, E.M. 1956 Direto.
 • Serote, J.I. 1956 Molato.
 • Tjokosela, J.I.F. 1956 Mohale o tsoa maroleng.
 • Ziervogel, Dirk 1956 Dinose.
 • Franz, G.H. 1957 Modjadji.
 • Machaba, Charles ii 1957 Bophelo bja Moruti Charles Machaba I.
 • Maile, M.L. 1957 Pitso ea Liphoofolo.
 • Mohapi, M.M. 1957 O Jeloe ke Makhala.
 • Ramathe, A.C.J. 1957 Tshepo.
 • Ramokgopa, Elyphas M. 1957 Mofolletsi.
 • Taoana, B.K. 1957 Obe.
 • 1958 Tladi wa Dikgati.
 • 1958 Tshukudu.
 • 1958 Moelelwa.
 • 1958 Moiketsi.
 • 1958 Bulane.
 • Franz, G.H. 1958 Maaberone.
 • Khaketla, Bennet Makalo 1958 Bulane.
 • Makoalo, K.R. 1958 Puledi le Thopja.
 • Makwala, S.P.N. 1958 Kgasana.
 • Mamogoba, P. 1958 Kgamphuphu.
 • Mokgalong, J.S. 1958 Meeno le Direto.
 • Mokhomo, M.A. 1958 Sebabatso.
 • Senyatsi, C.P. 1958 Maroba.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1959 Reneketso tsa bana.
 • Nqheku, Albert 1959 Tsielala.
 • Nqheku, Francis 1959 Tsielala.
 • Branson, William H. 1960 Tsela eo ka motho ea khopo a fetohang ea lokileng.
 • Dolamo, E.R. 1960 Mononi.
 • Goodman, Watson 1960 Thuso e tsoang holimo, e bokelletsoe ke W. Goodman.
 • Guma, Dr. S.M. 1960 Morena mohlomi mora monyane.
 • Hoeane, Z.L. 1960 Pale tse hlomolang le tse tshehisang.
 • Khaketla, Bennet Makalo 1960 Mosali a nkhola.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1960 Dithothokiso tsa sejwale - jwale.
 • Moiloa, J.J. 1960 Mohahlaula dithota.
 • Mojapelo, G.P. 1960 Popo-puo ya Sesotho.
 • Moloisi, G.J. 1960 Tshiwana.
 • De Jager, C.F. 1961 Kwahollopuo ya Sesotho sa borwa.
 • De Jager, C.F. 1961 Sedibeng sa kwahollpuo...dikolong tse phahameng.
 • Engelbrecht, M.C. 1961 Matima lenyora.
 • Fela, N.M. 1961 Sebilwane.
 • Khalala, J.T. 1961 Motwaitwai wa Lesotho.
 • Lekeba, S.P. 1961 Gauta e Ntjhapile.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1961 Mmitsa.
 • Majara, Simon 1961 Morena oa Thaba.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1961 Mmusa-pelo, ii.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1961 Mahumane.
 • Thakhisi, J.K. 1961 Tsha ha se mele poya.
 • Thejane, L.E.A. 1961 Ntataise dipadiso tsa Sesotho.
 • Tladi, S.S. 1961 Buka ya puo dikolong tse nyenyane.
 • Dolamo, E.R. 1962 Ithute go reta.
 • Guma, Dr. S.M. 1962 Tsehlana tseo tsa Basia.
 • Kgatle, Isaac Paul 1962 Madireng a redutse.
 • Koote, J.D. 1962 Dimakatso wa sekgutlong.
 • Lethoba, H.B. 1962 Kgunou le Maria.
 • Machaka, S.R. 1962 Mehlodi ya polelo.
 • Madiba, Moses J.S. 1962 Direto tsa Sesotho. sekolong sa tlase.
 • Maile, M.L. 1962 Boiphetetso: papadi e ngotsweng ke.
 • Makwala, S.P.N. 1962 Tselakgopo.
 • Mamadi, S.A. 1962 Mekgolokwane.
 • Matseletsele, Daniel 1962 Ditaba tsa tawana.
 • Matsepe, Oliver K. 1962 Kgorong ya mosate.
 • Mohome, P.M. 1962 Manya-a-Pelo.
 • Moloisie, Reg. B.L. 1962 Ramagala wa bolepse.
 • Moloto, D.N. 1962 Tshipa e rile ke lebelo.
 • Olckers, P.J. 1962 Dipalo tsa mang le mang.
 • Ramokgopa, Herbert H. 1962 Ditaba tsa dipoko.
 • Senyatsi, C.P. 1962 Thariyatshepe.
 • Sutu-Mthimkhulu, S.D.R. 1962 Ho tla ha lebenya paballong.
 • Thoahlane, A.B.T. 1962 Modiya, kgatsela thothokiso Sesotho.
 • Tsephe, J.S. 1962 Ha dinyamatsane.
 • Dugard, John Harry 1963 Thutatlhago.
 • Kgomoesoana, P.P. 1963 Maebela 'a Pheladi.
 • Khaketla, Ntseliseng 'Masechele 1963 'Mantsopa.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1963 Makodilo a bana: buka ya dithothokiso le dipale.
 • Maboee, A.T. 1963 Menyepetsi ya maswabi.
 • Malefane, Bantu 1963 Nqalong ya lerato.
 • Malefane, Bantu 1963 Maru.
 • Manaka, V.S. 1963 Lerole le lefubedu.
 • Maredi, H.P. 1963 Tlala ya mohlopi.
 • Matlala, E.K.G. 1963 Manose.
 • Mojaki, P.J. 1963 Makolwane a kajeno: dithoko le dithothokiso.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1963 Nna Saejane Kobeloa C.E.D.
 • Potgieter, C.J. 1963 Bophelo bo botle.
 • Rammala, Maggie M. 1963 Lukas Motsheletshele.
 • Sutu-Mthimkhulu, S.D.R. 1963 Mathe a ntsi.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1964 Mathe-malodi.
 • Mahloane, L.E. 1964 Tsoana-Makhulo.
 • Mahloane, L.E. 1964 Romeo and Juliet.
 • Makgaleng, M.M. 1964 Tswala e a ja.
 • Matlosa, Sylvanus 1964 Katiba.
 • Mofolo, (Son of Mofolo) Thomas T. 1964 Phakoanatsooana.
 • Mopeli-Paulus, A.S. 1964 Moshweshwe moshwaila.
 • Sechefo, Justinus 1964 Kulile.
 • Trobisch, Walter 1964 Ke ratile ngoanana.
 • Mahloane, L.E. 1964 (n.d.) Lipale tsa Shakespeare.
 • Machobane, James J. 1964 n.d.) Senate Shoeshoe 'a Moshoeshoe.
 • Combrinck, A.P. 1965 Bantoe-onderwysblad,vol.11,no.2 Aard en ontwikkeling van die Noord-Sothopoesie.
 • Dolamo, E.R. 1965 Morutisi dinyepo.
 • Kgatle, Isaac Paul 1965 Papadi tse kopana.
 • Lane, S.H. 1965 Paradeisi ea rona.
 • Maile, M.L. 1965 Ba ntena ba nteka.
 • Nkadimeng, H.M. 1965 Senatla moferehli.
 • Sebitloane, S.S. 1965 Nteseng.
 • Tjokosela, J.I.F. 1965 Histori ea Basotho.
 • Tjokosela, J.I.F. 1965(n.d.) Mossongoa.
 • Guma, Dr. S.M. 1966 Likoma.
 • Machaka, S.R. 1966 Thereso.
 • Maredi, H.P. 1966 Moswang wa Matuba! nka se o lebale.
 • Moiloa, J.J. 1966 Jaa o siele motswalle.
 • Motuku, H.Z. 1966 Magang.
 • Phatudi, N.C. 1966 Kgosi Mmutle iii.
 • Kgomoesoana, P.P. 1967 Dithola tsa mahlakung.
 • Machaka, S.R. 1967 Naledi.
 • Masemola, J.J.R. 1967 Ditaodiso.
 • Matlala, W.T. 1967 Molato mpeng.
 • Matsepe, Oliver K. 1967 Lesita-phiri.
 • Mminele, S.P.P. 1967 Ngwana wa mobu.
 • Mokonyama, L.B. 1967 Makoko a mammati.
 • Mophethe, C.L.J. 1967 Dithothokiso tsa Sesotho.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1967 Bao batho.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1968 Pere ntsho Blackmore.
 • Maditsi, I.T. 1968 Monamolomo bolela.
 • Make, H.M. Itsweni 1968 Sello sa tonki le pere.
 • Matlala, W.T. 1968 Montshepetsa bosego.
 • Matsepe, Oliver K. 1968 Molodi wa thaga.
 • Matsepe, Oliver K. 1968 Kgotla o mone.
 • Mminele, J.S. 1968 Mahlodi.
 • Mokgokeng, P.C. 1968 Limi, no.6 A brief survey of modern literature in the South African Bantu languages:Northern Sotho.
 • Mophethe, C.L.J. 1968 Mofufutso wa phatla.
 • Ntsane, Kemuel Edward 1968 Mmusa-pelo.
 • Rakoma, J.R.D. 1968 Motlhotlhomi morwa Mapudi.
 • Khomo, G.J. 1969
 • Lekgoro, J.C. 1969 Rutang bana ditaola.
 • Matsepe, Oliver K. 1969 Kgadime Megokgo ya bjoko.
 • Matsepe, Oliver K. 1969 Todi ya dinose.
 • Matsepe, Oliver K. 1969 Kwela-pele.
 • Mojapelo, G.P. 1969 Dithuto lapeng sekolong.
 • Kgatle, Isaac Paul 1970 Madireng a Redutse.
 • Maditsi, I.T. 1970 Mogologolo.
 • Matsepe, Oliver K. 1970 Molodi wa mogami.
 • Moiloa, J.J. 1970 Dipale le metlae.
 • Franz, G.H. 1971 Maaberone.
 • Lekeba, S.P. 1971 Mehlolo ke dinoha.
 • Lentsoane, H.M.L. 1971 Direto ts mang le mang.
 • Malebana, F.J.R. 1971 Melodi.
 • Maloma, L.M. 1971 Marangrang.
 • Moiloa, J.J. 1971 Mehla e a fetoha.
 • Nchabeleng, C.K. 1971 Sealogana.
 • Rammala, Maggie M. 1971 Rangwane ke go paletse.
 • Thakhisi, J.K. 1971 Peleapele.
 • Thoahlane, A.B.T. 1971 Lemuloana pokello ea thothokiso.
 • 1972 Dibata tsa Lebowa.
 • Franz, G.H. 1972 Modjadji.
 • Makgakga, T.P. 1972 O ka re go bjalo.
 • Matabane, R.L. 1972 Notsa todi lemapong le.
 • Matsepe, Oliver K. 1972 Letsofalela.
 • Nchabeleng, C.K. 1972 Masela wa Thabanaswana.
 • Nkadimeng, H.M. 1972 Katanophelo.
 • Ramaila, H.S.H. 1972 Tsela Kgologolo.
 • Ramokgopa, Herbert H. 1972 Nka se lebale.
 • Franz, G.H. 1973 Maaberone.
 • Groenewald, P.S. 1973 Maditsi, I.T. Monamolomo bolela: monatsebe o tlo go kwa.
 • Lentsoane, H.M.L. 1973 Ga se ya lesaka le.
 • Makgaleng, M.M. 1973 Batau ba a Tsitlana.
 • Modiba, P.M.R. 1973 Matlopolana.
 • Moloi, Alosi J.M. 1973 Thothokiso maobane le kajeno.
 • Sekhukhune, P.D. 1973 Lesiko la baaparankwe.
 • Tseke, S.N. 1973 Malepeledi a bopula.
 • Boshielo, M.C. 1974 Mokone wa Mabula.
 • Groenewald, P.S. 1974 Studies in Bantoetale, vol.1.1 D.G. palaki Tsebe, Noto-ya-masogana Lesibana.
 • Madisha, M.P. 1974 Botsorwane.
 • Maditsi, I.T. 1974 Monyane.
 • Matsape, O.K. 1974 Tshelang gape.
 • Matsepe, Oliver K. 1974 Kgati ya moditi.
 • Matsepe, Oliver K. 1974 Tsa ka Mafuri.
 • Motuku, H.Z. 1974 Leratorato.
 • Senoamadi, J.T. 1974 Ditsietsi.
 • Dolamo, E.R. 1975 Mononi.
 • Lebopa, M.P. 1975 Motho wa Maloba.
 • Leutsoa, N.V.G.L. 1975 Hadifele le Tumo.
 • Mangokoane, M.J. 1975 Sekolo sa borakgolokhukhu.
 • Mokoena, Jonas 1975 Mollelwa sefaha sa Basotho.
 • Monare, E.M. 1975 Leha le ka ntahla.
 • Sekhukhune, P.D. 1975 Ntlolerole.
 • Maphike, P.R.S. 1976 Dikenkeng tsa Tshepo.
 • Nchabeleng, C.K. 1976 Magalagapa a tau.
 • Serudu, S.M. 1976 Naga ga di etelane.
 • Tema, J.P. 1976 Ke sefe senakangwedi.
 • Mabitje, S.J.I. 1977 Sehlabeng.
 • Madisha, M.P. 1977 Kgopu ya meroposela.
 • Moiloa, J.J. 1977 Molomo wa badimo.
 • Nchabeleng, C.K. 1977 Leobu.
 • Ratlabala, Stephen 1977 Ditsenkelo tsasereti.
 • Rutley, C.B. 1977 Bophelo lesokeng.
 • Shai-Ragoboya, U.N. 1977 Makhurumetsa.
 • Tseke, B.N. 1977 Thereso ke ya mang.
 • Bopape, H.D.N. 1978 Makgale.
 • Maboea, Puxley T.P. 1978 Nyarela kweetseng.
 • Maditsi, I.T. 1978 Bana ba gaMmatshatshe.
 • Mashala, A.M. 1978 Mabose ga a phalane.
 • May, J.M. 1978 Diobe wa thaba.
 • Moiloa, J.J. 1978 Tsietsi e latella tshotleho.
 • Rafapa, J.R.L. 1978 Leratosello.
 • Ramokgopa, Herbert H. 1978 Lerato.
 • Kabu, P.S. 1979 Kgomanko.
 • Lekeba, S.P. 1979 O hee n nna ngwana batho.
 • Machaka, S.R. 1979 Seedi.
 • Mamadi, S.A. 1979 Ledile le papadi ts dingwe.
 • Mashao, S.M. 1979 Mahloko le Mahlatse.
 • Sefatsa, Suzan 1979 Pakiso.
 • Kgatle, Isaac Paul 198? Nkgekgetane: 'tshuana ye e sa hwego e leta monon'.
 • Matlala, E.K.K. 1980 Tshukudu.
 • Ngoepe, J.D. Noko 1980 Seswai sa ditabanatodi.
 • Puleng, N.S. 1980 Ditlalemeso.
 • Ramokgopa, Herbert H. 1980 Go tseba mang?
 • Shai-Ragoboya, U.M. 1980 O se ke.
 • Franz, G.H. 1981 Maaberone.
 • Lentsoane, H.M.L. 1981 Ihlo la moreti.
 • Letsoalo, R.M.P. 1981 Tau hwelereng.
 • Masiea, R.J.R. 1981 Dithothokiso tsa disabonweng.
 • Masiea, R.J.R. 1981 Seyalemothati.
 • Masiea, R.J.R. 1981 Taelo ya mofu.
 • Matsepe, Oliver K. 1981 Mahlatse a madimabe.
 • Moiloa, J.J. 1981 Mosadi a ntlholla.
 • Mojalefa, M.J. 1981 Sautla moditi.
 • Puleng, N.S. 1981 Seipone sa madimabe.
 • Rafapa, J.R.L. 1981 Mongwane o a lla.
 • Thobejane, Anthony M. 1981 Khupamarama.
 • Thulo, D.P. 1981 O hopola jwang?
 • Tseke, S.N. 1981 Ntlopuleng.
 • Bopape, H.D.N. 1982 Lenong la gauta.
 • Mabitje, S.J.I. 1982 Ntshang ' dinoga' motseng!
 • Magagane, J.M. 1982 Bana ba tau.
 • Mahlasela, Esau M.R. 1982 Mmamahohoretsane.
 • Maloma, L.M. 1982 Ga a mo swanela.
 • Maphalla, K.P.D. 1982 Tshiu tseo.
 • Moephuli, I.M. 1982 Peo ena e jetswe ke wena!
 • Morai, L.M. 1982 Thea tsebo o mamele.
 • Mphahlele, M.P.N. 1982 Setsiba ganong.
 • Rafapa, J.R.L. 1982 Tshila ya tsebe.
 • Thakhisi, S.P. 1982 Dr. Ntswaki.
 • Tseke, S.N. 1982 Lesiba la bokgomo.
 • Bodibe, R.C. 1983 Kgabane ya Mokokotlofo. / The tycoon of Pietermaritzburg.
 • Booysen, L.S. 1983 Lehakwe.
 • Booysen, L.S. 1983 Lehakwe.
 • Litabe, N.S. 1983 Wa lla molodi.
 • Mabitje, S.J.I. 1983 Thwanthwadi.
 • Manamela, Dihlasana 1983 Akaretsa.
 • Maphalla, K.P.D. 1983 Tahleho.
 • Maphalla, K.P.D. 1983 Mahohodi.
 • Maphoto, A.N. 1983 Leabela le a fetisa.
 • Marishane, R.M. 1983 Tlhakanantswiki.
 • Maseia, R.J.R. 1983 Boo borena!
 • Maserumule, M.J. 1983 Lefakong.
 • Masiea, R.J.R. 1983 Mmaulle.
 • Masiea, R.J.R. 1983 Boo barena!
 • Masola, I.S. 1983 Maatla mpulele.
 • Mokwena, L.L. 1983 Thabakgolo.
 • Moletsane, R.J. 1983 Liparola-thota.
 • Moloto, V.M. 1983 Letlapa la bophelo.
 • Puleng, N.S. 1983 Kgaa kgati tsa khwiti ya noka yeso.
 • Puleng, N.S. 1983 Malopi a boreti.
 • Rafapa, J.R.L. 1983 Bohwa bja madimabe.
 • Serudu, S.M. 1983 Kelelagobedi.
 • Tseke, B.N. 1983 Hlatse ke mang?
 • Tsotetsi, J.L. 1983 Mathata le menate bophelong.
 • Booysen, L.A. 1984 Mosotho.
 • Booysen, L.S. 1984 Ke nna.
 • Elias, Andreas T. 1984 Phephetso.
 • Katsie, D.N. 1984 Mahlale a kopane Lekwa.
 • Khalala, J.T. 1984 Mohale wa Basotho.
 • Maphalla, K.P.D. 1984 Kgapha tsa ka.
 • Maphalla, K.P.D. 1984 Tefo.
 • Maphalla, K.P.D. 1984 Fuba sa ka.
 • Masiea, R.J.R. 1984
 • Moiloa, J.J. 1984 Monna Mosotho - Rankgelepe.
 • Moiloa, J.J. 1984 Ditswakotleng.
 • Mokwena, L.L. 1984 Matshediso.
 • Mphahlele, M.C.J. 1984 Letsogo la molao.
 • Ngcanga, D.J.M. 1984 South African Journal of African Languages, vol.1 The image of women in the Sesotho novel.
 • Nkadimeng, H.M. 1984 Selepe Gomela.
 • Nkadimeng, S.N. 1984 Mmantshaotlogele.
 • Nyatlo, E.L. 1984 Ngwanaka.
 • Rangoato, N.M. 1984 Lethumphaga.
 • Serudu, S.M. 1984 Matswela: morulaganyi.
 • Bodibe, R.C. 1985 Bofelekwane, botho kapa bofokodi?
 • Bopape, H.D.N. 1985 Bogobe bja tswiitswii.
 • Bopape, H.D.N. 1985 Bogobe bja tswiitswii.
 • Bopape, H.D.N. 1985 Dikeledi.
 • Kekana, M.A. 1985 Nonyana ya tokologo.
 • Kekana, M.A. 1985 Maikutlo.
 • Koma, M.J. 1985 Maganogano.
 • Maditsi, I.T. 1985 Dipheko.
 • Maphalla, K.P.D. 1985 Dikano.
 • Maserumule, M.J. 1985 Le nna ga bo nthone.
 • Masiea, R.J.R. 1985 Mariti ya bosiu.
 • Mathale, Rachel M. 1985 Mogwera wa ka.
 • Moganedi, A.B. 1985 Maletsoge.
 • Mohapi, T.W.D. 1985 South African Journal of African Languages, vol.5 Review of Kgabane ya Mokokotlofo.
 • Mokoena, V.K. 1985 Nkopeleng.
 • Mokwele, F.M. 1985 Boitshwaro bja motswadi.
 • Mokwena, L.L. 1985 Motsuane.
 • Mopeli-Paulus, A.S. 1985 Moshanyana se llelo ho disa.
 • Moswane, J.M. 1985 Sebego.
 • Mpepele, D.L.M. 1985 Medupi ya megokgo.
 • Mphahlele, M.P.N. 1985 Le wena.
 • Mphahlele, S.M. 1985 Masumathane.
 • Nkadimeng, H.M. 1985 Ntshuthelele.
 • Nkhabelane, A.N.L. 1985 Tshite le todi.
 • Phora, S.C.P. 1985 Leitsibolo.
 • Sekhula, M.E. 1985 Ntsha merulana ka ditsebeng.
 • Thakhisi, J.K. 1985 Lelala-le-laotswe.
 • Chaphole, Sol 1986 Dihaeya.
 • Maibelo, J.R. 1986 Tselakgologolo.
 • Makobe, Bishop M.T. 1986 Meduduetso ya mesobonanana.
 • Maphalla, K.P.D. 1986 Kabelwamanong.
 • Maphalla, K.P.D. 1986 Sentebale.
 • Maredi, H.P. 1986 Aowa wene-!
 • Maredi, H.P. 1986 Se sa faleng.
 • Masiea, R.J.R. 1986 Dithothokiso tsa Bohahlaula
 • Mogoba, M.S. 1986 Nnang.
 • Moiloa, J.J. 1986 Tjhee! di a buo!-:ho llang.
 • Mokoena, W.M. 1986 Mogami ke mang?
 • Moremi, B.M. 1986 Lesedi la bophelo.
 • Ngoana, M.G. 1986 Dinaletsana.
 • Nkadimeng, H.M. 1986 Go bjalo.
 • Pelo, M.P. 1986 Kgalala.
 • Phasha, P.S. 1986 Ntshwe.
 • Saoli, J.R. 1986 Ntlose lenyora: dithothokiso tsa bana.
 • Seabela, D.M.N. 1986 Pelo tse dingwe.
 • Soana W.A. 1986 Nkhubedu.
 • Tlooke, A.M. 1986 Kodumela.
 • Tseke, B.N. 1986 Maremegokgo seatleng se.
 • 1987 Molalatladi.
 • Booysen, L.S. 1987 Phate ya ntate.
 • Bopape, H.D.N. 1987 Rena magomotsa.
 • Guma, Dr. S.M. 1987 Bitleng la rasenate.
 • Lephaka, J. 1987 Ka ema-ema ka reta dibata.
 • Leseilane, K.D. 1987 Sello sa bodika.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1987 Makodilo a bana: buka ya dithothokiso le dipale.
 • Maebela-Mohlala, H.M.C. 1987 Kgetidi tsa meropa.
 • Makgamatha, P.M. 1987 Tau Modulathoko.
 • Makobe, Bishop M.T. 1987 Merakong ya Afrika.
 • Makopo, S.A. 1987 Dithai tsa Sesotho sa Leboa.
 • Masemola, K.M. 1987 Pudi e reng mogwera?
 • Masiea, R.J.R. 1987 South African Journal of African Languages, vol.7 Review of Boshwabotshwerwe and Creative writing.
 • Matlala, T.P. 1987 Kodmela moepathuse.
 • Mokoena, K.P. 1987 Masasa.
 • Morufane, D.N. 1987 Makhura pitseng.
 • Mpepele, D.L.M. 1987 Kgati ya mogolle.
 • Mphahlele, M.D. 1987 Hlwayang tsebe.
 • Nkadimeng, S.N. 1987 Mararankodi.
 • Photsane, S.S. 1987 Hae kgotsong.
 • Rafapa, J.R.L. 1987 Bowelakalana.
 • Rampai, R.F. 1987 Tsohang Basotho.
 • Segoa, M.S.I. 1987 Dibata tsa Lebowa.
 • Sethe, M.M. 1987 Mmapelo.
 • Shai-Ragoboya, U.M. 1987 Matome.
 • Shai-Ragoboya, U.M. 1987 Mokibeng le diilwa.
 • Tlooke, A.M. 1987 Lekomane la bjoko.
 • Tlooke, A.M. 1987 Lerole la bjasa.
 • Tlooke, A.M. 1987 Moremogolo.
 • Tlooke, A.M. 1987 Phiriphiswana.
 • Tseke, S.N. 1987 Bakantirnag.
 • Dikgale, E. 1988 Dingwalwa tsa J.R.D. Rakoma.
 • Franz, G.H. 1988 Modjadji.
 • Kgatla, P.M. 1988 E.K.K. Matlala mongwadi wa Tshukudu.
 • Kgatla, R.T. 1988 Go seka melato mo dipading tsa Matsepe.
 • Khothatso, M.A. 1988 Thahameso.
 • Lemekoana, J.M. 1988 Sebesong.
 • Lentsoane, H.M.L. 1988 Kgogamasego.
 • Mabe, M.L. 1988 Marothodi a pula.
 • Mabitje, S.J.I. 1988 Dikanegelokopana tsa phaahle.
 • Madileng, Moses J.S. 1988 Matsebetsebe.
 • Mafata, T. 1988 Mosikong wa lerato.
 • Malefane, Bantu 1988 Lemo tse supileng.
 • Malefane, Bantu 1988 Kiripitokerama.
 • Maphalla, K.P.D. 1988 Ditema.
 • Maredi, H.P. 1988 O Tjhe! Motjha!
 • Maredi, H.P. 1988 Hhayi lusha!
 • Maseia, R.J.R. 1988 Sethotsela sa qoqolosing.
 • Maserumule, M.J. 1988 Kgosi le ngaka.
 • Masiea, R.J.R. 1988 Lephomantlo.
 • Masiea, R.J.R. 1988 Sethotsela sa qoqolosing.
 • Masola, I.S. 1988 Bohwa bja rena.
 • Mhlongo, D.B.K. 1988 Morena Mmutla o a itefeletsa.
 • Mogashoa, M.R. 1988 Monapelo ga a tsebje.
 • Mohapi, M.M. 1988 Sebobolane.
 • Mohapi, T.W.D. 1988 Setsokotsane sa etsa moferefere.
 • Mohokare, S.M. 1988 Ke a tjha ke a tuka.
 • Mokgomatha, B.T. 1988 Ngatana ya patsi.
 • Mokoena, V.K. 1988 Mpowane.
 • Molatoli, C.T.D. 1988 Tseo ke tsona.
 • Monakhisi, Sonty 1988 Tseang malebisi.
 • Montjane, A.T. 1988 Go kgahlisa bjang go retisa.
 • Moto, S.G. 1988 Plot in Northern Sotho drama with special reference to C.K. Nchabeleng's works.
 • Motolla, M.E. 1988 Dieletsi tsa Machaka.
 • Napo, J.M. 1988 Timpolla o nwe.
 • Ngcanga, D.J.M. 1988 The image of women in selected Sesotho novels.
 • Ngcanga, D.J.M. 1988 Mabalankwe ka Bangodi.
 • Nhlapo, N.J. 1988 Petswamajweng, konyana ya mahlabelo.
 • Nkadimeng, Andrew P. 1988 Mafato a bokgwale.
 • Pelo, M.P. 1988 Ingqwele.
 • Pelo, M.P. 1988 Inkcutshe.
 • Pelo, M.P. 1988 Dzima.
 • Pelo, M.P. 1988 Mampodi.
 • Pelo, M.P. 1988 Nghwazi.
 • Pelo, M.P. 1988 Nkgwete.
 • Pelo, M.P. 1988 Lee Lefaatshe.
 • Shai-Ragoboya, U.M. 1988 Ke tla go idibatsa.
 • Shai-Ragoboya, U.M. 1988 Mogopoledi.
 • Tlooke, A.M. 1988 Sebesong sa bogologolo.
 • Tseke, B.N. 1988 Moletesekuba tseleng ye.
 • Zulu, N.S. 1988 Moduwane.
 • Booysen, L.S. 1989 Meokgo eo.
 • Booysen, L.S. 1989 Sekhukhune.
 • Leballo, T.B. 1989 Makodilo.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1989 South African Journal of African Languages, vol.9 Review of Makgobonthithi.
 • Maphalla, K.P.D. 1989 Ntekeletsane.
 • Masiea, R.J.R. 1989 South African Journal of African Languages, vol.9 Review of Dikano.
 • Matseke, M.P. 1989 Lefa la ka le jelwe ke bjelelele.
 • Mkwanazi, M.J. 1989 Kiriatshwana.
 • Mogodi, M.I. 1989 Ntshware ka seatla.
 • Mokoena, K.P. 1989 Tshisinyeho.
 • Mokoena, W.M. 1989 Tsebe ga e na sekhurumelo.
 • Moloi, S.M. 1989 Sedibeng.
 • Mphahlele, D.S. 1989 Phalafala ya Lebowa.
 • Nkadimeng, Andrew P. 1989 Menotosi ya botsha.
 • Nkadimeng, H.M. 1989 Bana ba mpa ba a jana.
 • Nkgadima, Mooke W. 1989 Motinti.
 • Rakosa, J.M. 1989 Ha se mara, ha se ho fela.
 • Ramathe, P.M. 1989 Ntokolleng.
 • Sempe, T.J. 1989 Masodi.
 • Serudu, S.M. 1989 Thagaletswalo 3.
 • Serudu, S.M. 1989 Sesegotheto: pukutheto ya dikholetshethuto le diyunibesithi.
 • Soana, A.S. 1989 Mehlodi ya bophelo.
 • Sono, J.S. 1989 Mabobo a dikwi.
 • Tlooke, A.M. 1989 Tsa borala.
 • 1990 Bophelo bja sereti.
 • Booysen, L.S. 1990 Ramangolo.
 • Bosoma, S.P. 1990 Tshehlana ya ka.
 • Elias, Andreas T. 1990 Mowakgotla.
 • Kgongoana, C.M. 1990 Meokgo bophelong bjo.
 • Makobe, Bishop M.T. 1990 Tlhabeledi tsa methoponopi.
 • Malatjie, C.M. 1990 Bophelo o ntaetsa eng?
 • Malefahlo, J.A. 1990 Toro ya sereti.
 • Malefane, Bantu 1990 Makgokolotso.
 • Maleka, S.M. 1990 Dikgopolo tsa sereti.
 • Maphopha, M.H. 1990 Lesolo la nakedi.
 • Moephuli, I.M. 1990 Modiadia.
 • Mohapi, Edward 1990 Phomosetso.
 • Molokomme, E.J.M. 1990 Setsentsere.
 • Nkadimeng, Andrew P. 1990 Melodi ya bjale.
 • Rampai, R.F. 1990 Ke llela kgutso.
 • Thakhisi, S.P. 1990 Mantlwa.
 • Tlooke, A.M. 1990 Bohwabogolo.
 • Xaba, L.D. 1990 Masetladibete.
 • Elias, Andreas T. 1991 Masieasieane.
 • Lebeko, C.E.M. 1991 Sekgele.
 • Malefane, Bantu 1991 Re hlaba mankokwane.
 • Maphalla, K.P.D. 1991 Makgaolakgang.
 • Maphopha, M.H. 1991 Tahlego.
 • Moeketsi, R.H. 1991 South African Journal of African Languages, vol.11,no.1 Radio drama with critical reference to three broadcasts by Radio Sesotho.
 • Mojalefa, M.J. 1991 Sebakaborena.
 • Molefe, S.G. 1991 Nna le dikengkeng tsa ka.
 • Mosomothane, T.D.M. 1991 Le nna nkile ka phela lefatsheng lena.
 • Seabelo, S.G. 1991 Kana mme o rileng?
 • Serudu, S.M. 1991 Ditswapitsengkgolo ya bokgabongwalo.
 • Serudu, S.M. 1991 Saka la pelo ga le tlale.
 • Bodibe, R.C. 1992 Moprofesara Ranko.
 • Booysen, L.S. 1992 Monaila.
 • Khotseng, B.M. 1992 Mmane 3.
 • Kok, C.R. 1992 Skoolwoordeboek: Suid-Sotho- Afrikaans.
 • Lee, P.P. 1992 Se jeleng mme le dipale tse ding.
 • Lehema, E.M. 1992 Litlatse.
 • Lehema, E.M. 1992 Mahofi.
 • Lenake, J.M. 1992 Molatswisi.
 • Lenake, J.M. 1992 Tadimisano.
 • Lenake, J.M. 1992 Maoba le Maobane.
 • Lentsoane, H.M.L. 1992 Megokgo ya lethabo.
 • Lesoro, Ephraim A.S. 1992 Kgetla ya moshwashwaila.
 • Liguori-Reynolds, Rosalie 1992 Lerato le hlware.
 • Linmond, Marise 1992 Letsatsi le letjha o emetse.
 • Linmond, Marise 1992 Polasi e nyenyane.
 • Litabe, N.S. 1992 Fiswana la morena.
 • Maake, N.P. 1992 Tjootjo e tla hloma sesela.
 • Maake, N.P. 1992 Madiba ho psha a maholo.
 • Malimabe, L.Z. 1992 Mphahlolle!
 • Mampuru, D.M. 1992 Senakangwedi 5.
 • Maphalla, K.P.D. 1992 Ditlabotjha.
 • Maphalla, K.P.D. 1992 Ntetekeng.
 • Maphalla, K.P.D. 1992 Pinyane.
 • Matemane, M.J. 1992 Mmantshaotlogele: a study guide.
 • Matemane, M.J. 1992 Ngwaga wa mpo le tshikidi: a study guide.
 • Matemane, M.J. 1992 Etshwang mare: a study guide.
 • Moiloa, J.J. 1992 Thesele: ngwana mmamokgathjane.
 • Moiloa, J.J. 1992 Metlaefethe ya pale kgutshwanyane.
 • Molokomme, Phuti 1992 Dinonwane tsa Morongwa.
 • Mosomothane, T.D.M. 1992 Tjotjo e bolaile setjhaba.
 • Motodi-Nchabeleng, S. 1992 O se ke wa nthaka ka lapeng la gago.
 • Nakeli, L.P. 1992 Bophelo ba ka.
 • Pelo, M.P. 1992 Phalafala di fapane.
 • Rafapa, J.R.L. 1992 Diphiri tsa Soweto tse di gagolago.
 • Ramathe, P.M. 1992 Molekeng wa kobo.
 • Sefatsa, Suzan 1992 Sesiu.
 • Sehlare, Motsamai L.E.M. 1992 Monate oa Sesotho.
 • Serudu, S.M. 1992 Mabudutsa.
 • Thamahanyane, M.D. 1992 Mantsu a mongwadi: Northern sotho short stories.
 • Thulo, D.P. 1992 Methaka.
 • Tlooke, A.M. 1992 Mankutukutu o tima mollo.
 • Groenewald, P.S. 1993 Thutadingwalo ya Sesotho sa Leboa.
 • Lenake, J.M. 1993 Mapetle: sehlopha sa 3.
 • Maake, N.P. 1993 Sejamonna ha se mo qete.
 • Maake, N.P. 1993 Hlwaya tsebe: ditshwantshiso tsa radio.
 • Maake, N.P. 1993 Matshohlo a dingolwa tsa Sesotho.
 • Maake, N.P. 1993 Motataisa ya tjhatsi: Sehlopha sa leshome.
 • Maboya, P.S. 1993 Tsiketsing sa qomatsi.
 • Mabuya, L.T.L. 1993 Thulube, poho ya dimakatso.
 • Malimabe, L.Z. 1993 Kgweetsa.
 • Mamadi, S.A. 1993 Mahlagahlaga a Mafulang.
 • Mamadi, S.A. 1993 Marema.
 • Mampuru, R.G. 1993 Bo sele bo kgeregane.
 • Maphalla, K.P.D. 1993 Mohlomong hosane.
 • Maphopha, M.H. 1993 Ipolele.
 • Maphopha, M.H. 1993 Serotologane.
 • Maredi, H.P. 1993 O kolobile.
 • Marishane, M.F. 1993 Tswelopele.
 • Mashilo, P.M. 1993 Ledumaedi.
 • Matemane, M.J. 1993 Molemosi.
 • Moeketsi, R.H. 1993 Bokgeleke ba Basotho.
 • Mohlabi, F.R. 1993 Tlo le tsona.
 • Mojalefa, M.J. 1993 ka Sekhung.
 • Mojalefa, M.J. 1993 Direti tse nne. Puka ya I.
 • Mokoena, Jim 1993 Kgelekanyo tsa kajeno.
 • Moleleki, A.M. 1993 Makokonana a neanotaba.
 • Mophethe, C.L.J. 1993 Tshehla.
 • Mosenagabo, T.J. 1993 O sa di gopola?
 • Mpepele, M.J. 1993 Sa mosela wa scripa.
 • Mphahlele, M.C.J. 1993 Mohlokapasa ke mokaahwile.
 • Mphanya, S.N.A. 1993 Mpheng toka.
 • Nchabeleng, S.M. 1993 Kgang ga e age.
 • Sefatsa, Suzan 1993 Mphatlalatsane: sehlopha sa 5.
 • Sehlabo, V.M. 1993 Hoshe.
 • Serudu, S.M. 1993 Sesotho sa Leboa mahlahla: mphato wa 7.
 • Serudu, S.M. 1993 Joo! Ke morwaka!; Serudu S.M. 1993 Ditswamaphotomoyeng.
 • Serudu, S.M. 1993 Direto le meretelo ya Baswana 5.
 • Shakespeare, William 1993 Makebete: A South Sotho translation of Macbeth.
 • Tlooke, A.M. 1993 Lewa la rabadia.
 • Winckler, C.H. 1993 Leasmane.
 • Louwrens, L.J. 1994 Dictionary of Northern Sotho grammatical terms.
 • Maake, N.P. 1994 Zmatshohlo a dingolwa tsa Sesotho 2: buka ya bobedi.
 • Maake, N.P. 1994 Ke phethisitse ditaelo tsa hao.
 • Mabilu, M.L. 1994 Mathomomayo!
 • Maduane, L.H. 1994 Ke mabosebosana a papadi.
 • Maibelo, J.R. 1994 Tshekaseko ya dingwalo tsa Sesotho sa Leboa: mphato wa lesome.
 • Malebana, Lazarus 1994 Motseng wa dimakatso.
 • Maphalla, K.P.D. 1994 Binang mmoho 4.
 • Maphalla, K.P.D. 1994 Pina ya Afrika.
 • Maphopha, M.H. 1994 Mmalehufa.
 • Maphopha, M.H. 1994 Mpsa ya ka e kae?
 • Maredi, H.P. 1994 Ruri!
 • Mashilo, P.M. 1994 Mamogudi wa bopula 3.
 • Masola, I.S. 1994 Makgonatsohle: study guide for Northern Sotho Std. 10 papers 1,2&3.
 • Matemane, M.J. 1994 Nnete fela, M.A. Kekane: a study guide.
 • Matemane, M.J. 1994 Go tseba mang? H.H.Ramokgopa: a study aid.
 • Matemane, M.J. 1994 Thellenyane Batlabolela, N.S. Puleng: North Sotho: a study guide.
 • Matshela, M.F.C. 1994 Mosito wa mminanoko.
 • Mhlakaza, V.A. 1994 Seotlong.
 • Mitomele, M.A. 1994 Nkgatoge.
 • Mogale, K.I. 1994 Sesotho sa Leboa sa mahlahla: mphato wa 6.
 • Moiloa, J.J. 1994 Inja nempungushe nezinye izinganekwane.
 • Moiloa, J.J. 1994 Inganekwane yenja najakalazi.
 • Mojalefa, M.J. 1994 Monatsebe.
 • Morojele, E.S. 1994 Banana beso.
 • Mosesse, A.O.T. 1994 Motho ke ntho e jwang?
 • Mosola, I.S. 1994 Go Gola go hlogola.
 • Nakeli, L.P. 1994 Lesapo.
 • Ngcangca, D.J.M. 1994 Habang pele: SSA.
 • Puleng, N.S. 1994 Le diphiri di tla utologa.
 • Ramaila, H.S.H. 1994 Ga se motho ke seriti.
 • Sebata, Masoga 1994 Ngwana wa lesedi.
 • Selepe, Thapelo 1994 Maratha11.
 • Selwalekgwadi, J.H. 1994 Moletesekuba.
 • Serudu, S.M. 1994 Sesotho sa Leboa sa mahlahla: Mphato wa 10.
 • Shongwe, N.L. 1994 Magayiwe.
 • Tseke, S.N. 1994 Di sitile Phaahle.
 • 1995 Tshaba mediti 4.
 • Bopape, H.D.N. 1995 Motshelo wa tshireletso.
 • Bopape, H.D.N. 1995 Tsietsi.
 • Bopape, Moses L. 1995 Ke eng?
 • Chobokoane, C. 1995 Ke lesheleshele leo a iphehletseng lona.
 • Chokoe, S.J. 1995 Ke bophelo.
 • Lebone, S.I. 1995 Kgoboso.
 • Lesenyeho, A.N. 1995 Qhamu-le-maluka, lesoha.
 • Maake, N.P. 1995 Mme.
 • Maake, N.P. 1995 Malefane.
 • Maake, N.P. 1995 Kweetsa ya pelo ya motho.
 • Maibelo, J.R. 1995 Eyaeye?
 • Makgamatha, P.M. 1995 Mokgolokwane o a lla.
 • Maphalla, K.P.D. 1995 Binang mmoho 5.
 • Maphalla, K.P.D. 1995 Bashamane ba Dibataolong.
 • Maphalla, K.P.D. 1995 Binang mmho 5.
 • Maphoso, L.S.T. 1995 Abel o kae?
 • Maphoso, L.S.T. 1995 Madimabe a Naolebe.
 • Masemola, K.M. 1995 Diagmetse.
 • Mashala, P.P. 1995 Solang le sa fetse.
 • Mashilo, P.M. 1995 Lefatakgwahla.
 • Matemane, M.J. 1995 Sikisa dira le molapo.
 • Modiba, M.E. 1995 Motheo.
 • Mohapi, K.S.M. 1995 Leboela le a ja.
 • Mohapi, T.W.D. 1995 Modikong.
 • Mokwena, L.L. 1995 Majakathatha.
 • Mokwena, L.L. 1995 Bophelo le lefu.
 • Molele, M.V. 1995 Magadi.
 • Molele, M.V. 1995 Khokheine.
 • Moleleki, M.M. 1995 Makatolle.
 • Moloti, P.D. 1995 Tshaba mediti 3.
 • Moloti, P.D. 1995 Tshaba mediti 2.
 • Moloti, P.D. 1995 Tshaba mediti 4.
 • Moloto, K.Q. 1995 Moseganthago.
 • Monakhisi, Sonty 1995 Lefase ema ke fologe.
 • Motimele, A.M. 1995 Makgema.
 • Motimele, A.M. 1995 Podilane Mankga.
 • Mpembe, N.A. 1995 Nonyana ya seqhelamaraba.
 • Nakeli, L.P. 1995 Mahlomola.
 • Nchabeleng, S.M. 1995 Re tla di botsa mang?
 • Nkadimeng, S.N. 1995 Matlorotloro.
 • Phala, N.I. 1995 Mphatlalatsane.
 • Phasha, R.R. 1995 Kesehlola.
 • Phume, R.N. 1995 Bohloko ba maikutlo.
 • Ramaila, H.S.H. 1995 Seokodibeng.
 • Selepe, Thapelo 1995 Mabalankwe.
 • Setumu, T.E. 1995 Noko.
 • Shai, M.V. 1995 Lethamaga a bokone.
 • Shai, M.V. 1995 Pudi ya tsela.
 • Tauatsoala, J.M. 1995 Mohlokatsebe.
 • Tseke, S.N. 1995 Sekgamphuthu sa malalakgotla a moraka.
 • Bakgale, Kgalabi 1996 Le ba meditse.
 • Bopape, H.D.N. 1996 Mathaka a Dioborolo.
 • Bosoma, S.P. 1996 Ledinyane.
 • Kekana, Steve 1996 Hlogwana' tsie.
 • Khabele, N.M. 1996 Thalabodiba.
 • Lebepe, V.M. 1996 Kgodu.
 • Maebela-Mohlala, H.M.C. 1996 Nyatsamolala.
 • Mahlasela, Esau M.R. 1996 Mahlasedi.
 • Makappa, M.M. 1996 Nako e a tla.
 • Makobe, Bishop M.T. 1996 Thaka' mpa tsa ka.
 • Mashilo, P.M. 1996 Lebebe la setso.
 • Matlali, P.B. 1996 Ke uena feela.
 • Mojalefa, M.J. 1996 Re anegele.
 • Molalathoko, A.N. 1996 Mahlomola.
 • Molokomme, E.J.M. 1996 Dipipimpi ke difala.
 • Morema, M.K. 1996 Tseang ka tsebe.
 • Mothupi, Phillip 1996 Ke wena!
 • Mphahlele, D.M. 1996 Sephiri se kae.
 • Nkadimeng, H.M. 1996 Semphemkgothwii.
 • Nkadimeng, H.M. 1996 Kgaruru o hlokile mahlatse.
 • Phasha, R.R. 1996 Ke ngwetsi ya ka.
 • Ramokhothoane, K.A. 1996 Di a etsahala.
 • Ramokhothoane, K.A. 1996 Lehlohonolo.
 • Sekele, K.J. 1996 Mangangahlaa.
 • Sekere, I.C. 1996 Dipatilweng.
 • Selwalekgwadi, J.H. 1996 Malepe malepeledi.
 • Shai, M.V. 1996 Makako o bokgabopolelo.
 • Sono, J.S. 1996 Lehuto la bophelo.
 • Thaele, S.J. 1996 Makgaola.
 • n.d. Sarah.
 • n.d. O sentse linako.
 • Matloporo, Charles L.L. n.d. Kate oa Gamtoos.
 • Matsau, E.T. n.d. Mafahla a lahlehelaneng.
 • Mofolo, Ovid n.d. Lesiamo le Ema.
 • Santho, D.M.K. n.d. Bataung.
 • Segwe, Francis More n.d. Sebabetsane.
 • Setloboko, Julius n.d. Monyaluoe.
Personal tools
McNulty Consulting